1/1
Prentbriefkaarten Alfred Ost
BOOK DESIGN

Bij de kunstkaarten van Alfred Ost (Zwijndrecht 1884 - Antwerpen 1945) passen superlatieven. Net als zichtkaartjes triggeren ze onze blik voor het strelende licht op de Mechelse Melaan of over een Amsterdamse gracht. Zijn oeuvre hoort het volk toe, profeteerde Ost. Knappe kunstkaarten passen perfect in dat plaatje. En een mooi boek over zijn volledige productie sluit naadloos bij die laatste wilsbetrachting aan.

75 jaar na zijn overlijden brengt kunsthistoricus en Ostkenner Karl Scheerlinck een goede 400 creaties in kaart, evenals voorstudies, ontwerpen en gezochte varianten. Oude wetenswaardigheden worden niet herkauwd maar kritisch afgetoetst: onaangeroerde bronnen werpen een fris licht op het ontstaan en het overkomen van de artistieke kleinoden. 

Read more about Alfred Ost

Read more about the author

Buy the book here

©  Tina De Souter 2020